Facebook

 

INFOLINKA

777 063 201                                     

Vzkaz rodičům

DĚTSKÉ MEMORANDUM

 

těchto pár řádků nám rodičům připomíná a mnohdy napoví v situacích, kdy už si třeba nevíme rady. Je malou sondou do našich duší a vede k zamyšlení, zda děláme vždy všechno správně a tak, aby nás naše děti milovaly i přes to, že se je snažíme vychovávat.

1. Nerozmazlujte mě.
Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.

2. Nebojte se být přísní a pevní.
Mám to raději – cítím se tak bezpečnější.

3. Nevyvíjejte na mě nátlak.
Učí mě to tomu, že síla všechno zmůže.

4. Nebuďte nedůslední.
To mě mate a nutí mě to pokoušet se utéci od všeho, jak jen mohu.

5. Neslibujte, nemusíte být schopni sliby dodržet.
To podlomí mou důvěru ve vás.

6. Nepodléhejte mým provokacím, když říkám nebo provádím věci jenom proto, abych vás rozčílil.
Budu se potom pokoušet o další  "svoje" vítězství.

7. Nedělejte ze mě menšího než jsem.
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako,,velký“

8. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti.
Daleko víc na mě zapůsobí klidná domluva doma.

9. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání.
Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

10. Nesekýrujte mě.
Musel bych se bránit tím, že budu ,,hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

11. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.
Dokážu se s nimi vyrovnat.

12. Neříkejte, že mě nemáte rádi.
I když někdy dělám příšerné věci.

13. Neříkejte,že mé obavy a strach jsou hlouposti.
Pro mne jsou hrozně skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.

14. Neodbývejte mě, když kladu otevřené otázky.
Budete-li mě odbývat, zjistíte, že se přestanu ptát a budu pátrat po nových informacích kdekoliv jinde.

15. Nikdy nenaznačujte, že jste perfektní a neomylní.
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

16. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit.
Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

17. Nedopusťte, aby moje obavy vzbuzovaly vaši úzkost.
Potom budu mít ještě větší strach. Ukažte vaši odvahu.

18. Nedělejte si starost o to, že spolu trávíme málo času.
Záleží na tom, jak tento čas trávíme.

19. Nepokoušejte příliš moji upřímnost.
Snadno se nechám zastrašit k tomu, abych lhalo.

20. Chovejte se ke mně tak, jak se chováte ke svým přátelům.
Potom i já budu váš kamarád. Pamatujte, že se toho víc naučím od vzoru, než od kritika.

 

 

 A kromě toho, mám vás tolik rádo, a tak mi prosím lásku opětujte…